Archive for februari, 2015

Finns det hierarkier inom fotografin?

Finns det hierarkier inom fotografin?

Hur hierarkierna ser ut inom fotografin är något som legat och skvalpat i mitt bakhuvud under en längre tid. Den först frågan, den som inleder dessa funderingar, är naturligtvis retorisk. Vi ingår alla och i alla sammanhang i hierarkier, hierarkier finns där människor möter varandra. De är inte alltid lätt att genomskåda och avtäcka, speciellt [...]