Archive for november, 2012

Skogen – ett konstprojekt i vardande

Skogen - ett konstprojekt i vardande

Förra hösten började jag arbeta med ett konstprojekt som handlar om skogen och vår relation till skogen, mycket arbete kom emellan, men nu har jag tänkt sätta igång igen. Vi som bor i Härjedalen har alla en relation till skogen vi omges av skog. Men inte bara människor i skogen har en relation till den, [...]