Sommar semester och nya idéer

Nu när jag inte längre jobbar heltid med kommersiellt fotograferande kommer glada inspirerande storslagna idéer på rad. Ellen nåja alla idéer är storslagna precis när jag kommer på dem, sen blir de ofta mindre storslagna och i själva görandet drabbas jag ofta av svackor. Och att nå hela vägen fram är inte alltid lätt även om jag har fantastiska människor runt mig som hejar på. Nu har jag börjat fotografera dem som jag i höstas tänkte skulle fotografera, de som kommit hit till oss för att söka asyl. Jag gör det jag absolut inte tänkte att jag skulle göra – jag fotograferar dem och lanskapet runt dem. Min tanke i höstas och det projekt som jag också arbetade runt var att de skulle beskriva hur de såg på oss utifrån sina erfarenheter. Men det blev inte riktigt som jag tänkt för jag blev för mycket fotolärare. Min slutsats blev att de som skulle berätta om hur det är att komma hit redan skulle ha erfarenheter av och behov av att berätta. Nästa steg i mitt projekt – dit har jag inte kommit än – är att bygga nätverk tillsammans med andra berättare i glesbygd, både asylsökande, invandrare och svenskar. Men nu är nu och jag har bestämt mig för att själv berätta hur jag tolkar den stora inflyttning som sker i vår samtid. En inflyttning som kan bli långvarig och förändra och berika glesbygden eller en inflyttning som bara är tillfällig. Vad vi vet är att vi behöver nya invånare och därför hoppas vi på att så många som möjligt ska trivas och stanna här.

I min tolkning och vad jag ser just nu i landskapet är alla hyggen. Den idén vill jag fullfölja, men samtidigt när jag satte mig framför min dator och lade ihop mina testbilder tänkte jag att de kanske är de som fotograferar lanskapet och jag som fotograferar dem? Det kunde bli ett samarbete. Alltså finns det kanske ändå en möjlighet att göra något utifrån min ursprungliga projektidé, även om den modifierats lite. Det betyder inte att jag inte ska fortsätta fotografera hyggen, för jag ser också det som en viktig spegling av vårt här och nu. Summa summarum det blir tre slags fotografier –  mina bilder av mina nya vänner, hyggen och deras bilder av den plats de kommit till.

Lämna ett Svar