I sommar kommer det en bok

Jämtland gör jämställdhet – om jämställdhetssatsningar i Jämtlands län 1984-2014 blir titeln på boken som kommer i juni där Catarina Lundström  skrivit historiken och porträtten, Gerd Lindgren skrivit maktanlysen , Gudrun Ros gjort den grafiska formgivningen och Inga Björk (jag) fotograferat. Det är den andra bok som jag och Catarina samarbetar runt, den tidigare boken handlade också den om kvinnor och deras arbete.

Den här bilden är inte en bild som jag valt efter de riktlinjer jag försöker hålla mig till när jag vill lyfta fram en individ i bild. Vilket för mig är en viktig tanke och då främst när det kommer till kvinnor. Att inte objektifiera individen i bild speciellt om den tillhör en grupp i samhället som brukar objektifieras. Till den gruppen hör bland andra kvinnor och människor som inte tillhör vithetsnormen. Den här bilden kan utifrån tankar om objektifiering delvis ifrågasättas. Ann-Margreth  Göransson möter inte betraktarens blick utan låter sig betraktas. Samtidigt låter hon mig fotografera henne från sidan, hon blir inte en platt figur utan hennes styrka och person lyckas ändå lysa genom bildens yta. Någonstans tror jag att jag lyckat göra henne till en person och inte bara till en vacker bild, men det kanske bara är min egen fåfänga som säger mig det. Samtidigt och som en självmotsägelse kan jag helt enkelt inte välja bort bilden på grund av de estetiska värden jag upplever att den ändå lever upp till. Bilden skapades utifrån en bildidé med bas i Catarinas text om Ann-Margreth Göransson vilket något kanske kan mildra att vi får betrakta henne utan att hon tittar tillbaka på oss. I intervjun Catarina gör med Ann-Margreth beskrivs hon som en profil inom länets jämställdhetsarbete. Ann-Margreth var en av pionjärerna.

Lämna ett Svar